اختلال اضطرابی

  • روانشناسی
  • کد محصول: 232218
  • قیمت: 15000 12000 تومان

بررسی های کنونی برای تعریف و سنجش ترس از ناشناخته در ساختارهایی مانند عدم تحمل شک و تردید، مدلهای کنونی هیجانات، وابستگی و روان پریشی، به کا...

ويژگي هاي توسعه شخصيتي در بزرگسالي

  • روانشناسی
  • کد محصول: 486889
  • قیمت: 6000 تومان

صفات شخصيتي عموماً به عنوان الگوهاي نسبتاً پايدار از افكاري بيان نموده، كه طي آن احساسات و رفتارهاي افراد از يكديگر بصورت متمايز تعريف شده ا...