چرخۀ تبدیل پول نقد منفی

 • حقوق
 • کد محصول: 366265
 • قیمت: 5000 3000 تومان

تنظیم جمع آوری حساب های قابل وصول و پرداخت قابلیت پرداخت ها یک تعیین کنده ی مهم در اینکه آیا یک کارخانه از لحاظ نقدی غنی یا ضعیف است، می باش...

دلایل فرهنگی جعل سند سجلی

 • حقوق
 • کد محصول: 455560
 • قیمت: 11000 10000 تومان

علم جرم‌شناسی به شناخت عوامل جرم می‌پردازد، علل ارتکاب جرم در دنیای امروز گستردگی فراوانی دارند. لذا با توجه به زمینه‌های مختلف این عوامل دس...

مالکیت فکری در سازمان های بین المللی

 • حقوق
 • کد محصول: 186259
 • قیمت: 15000 12000 تومان

با پیشرفت تکنولوژی و صنعت در گذر زمان، همواره دامنه‌ی فعالیت‌های اقتصادی بیشتر می شود و امروزه بخشی از فعالیت‌های اقتصادی شامل فعالیت‌های عل...

بررسی حق سکوت متهم در حقوق شهروندی ایران و فرانسه

 • حقوق
 • کد محصول: 874003
 • قیمت: 18000 12999 تومان

همواره تحقق عدالت و جاری شدن عدل در جامعه، دغدغه ی انسان عدالت خواه و روحیه عدل طلب جامعه بوده و هست. بدیهی است که تحقق عدالت، وابسته به برق...

معاملات ربوی و نقش آن در نظام بانکی ایران

 • حقوق
 • کد محصول: 201836
 • قیمت: 80000 70000 تومان

ربا كه همان بهره يا سود ثابت است ،عامل عمده وجود فقر و شكاف طبقاتي در جامعه به شمارمي آيد. نظام‌های بانكي كه آلوده به ربا هستند ، موجب...