بررسی خطرات فعالیت جسمانی

 • تربیت بدنی
 • کد محصول: 363983
 • قیمت: 8000 5000 تومان

گنجاندن فعالیت جسمانی در زندگی فرد شماری از مزایا و را برای او به ارمغان می آورد، اما چنین کاری به ویژه در ورزش های شدید، می تواند آسیب، نات...

بازدارنده های انتخابی COX-2 مروری بر ارتباط بین ساختارو فعالیت آن ها

 • تربیت بدنی
 • کد محصول: 384008
 • قیمت: 3000 1500 تومان

داروهای غیراستروئیدی ضدّ التهاب (NSAIDs) عبارت از بازدارنده های مقرون به صرفه سیکلواکسیژناز (COX)می باشند، آنزیمی که موجب تعدیل تبدیل زیستی ...

فیزیولوژی ورزش درمانی

 • تربیت بدنی
 • کد محصول: 307275
 • قیمت: 4000 2000 تومان

سفر از دوران بچگی به نوجوانی و سپس بلوغ همراه با تغییراتی در سایز بدن می باشد. اگرچه ریتم و زمان این رشد از نژادی به نژاد دیگر و یا در جنسیت...

نظریه یکپارچه فعالیت فیزیکی، آمادگی جسمانی و سلامت

 • تربیت بدنی
 • کد محصول: 880731
 • قیمت: 2000 تومان

علیرغم وضعیت اجتماعی اقتصادی، قومیت یا فرهنگ فرد، هدف رایج اکثر افراد، سالم زندگی کردن و زندگی پربار و صلح آمیز است. همانطور که در تعدادی از...

اصول کلی برای تمرین در تربیت بدنی

 • تربیت بدنی
 • کد محصول: 137349
 • قیمت: 4000 2000 تومان

برنامه تمرین ورزشی بیشتر از همه برای دستیابی به اهداف تندرستی و آمادگی جسمانی فردی طراحی می شود. اصول برنامه تمرین ارائه شده در این فصل برای...