طراحی تیغه چرخ گوشت در محیط انسیس کلاسیک

  • انسیس
  • کد محصول: 723737
  • قیمت: 85000 80000 تومان

در این بسته آموزشی فایل طراحی تیغه چرخ گوشت در محیط کلاسیک نرم افزار قدرتمند انسیس گذاشته شده است. برای دریافت آموزش کشیدن تیغه و انجام عمل...

بررسی تجربی و تحلیلی ضربه کم سرعت بر صفحات چندلایه ای فلز- الیاف با انسیس

  • انسیس
  • کد محصول: 421706
  • قیمت: 220000 190000 تومان

مواد کامپوزیتی با خواص متنوع موضوعی است که علاقه ثابتی در طول دهه گذشته ایجاد کرده است. در ابتدا، کاربرد های نظامی در صنعت هوا فضا شروع شد و...