حل معادلات انتقال حرارت هدایتی پایدار یک بعدی با منبع حرارتی ثابت در دیواره به روش تفاضل محدود با متلب

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 751805
 • قیمت: 50000 15000 تومان

یکی از مسائل مهم قابل بررسی در هدایت حرارتی این اسـت که سیسـتم خود تـولید کننده حرارت (چشمه حرارتی) باشد. همانگونه که می‌دانیم ، وجود شیب دم...

حل معادلات انتقال حرارت هدایتی پایدار یک بعدی با منبع حرارتی ثابت در دیواره به روش حجم محدود با متلب

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 363993
 • قیمت: 50000 تومان

یکی از مسائل مهم قابل بررسی در هدایت حرارتی این اسـت که سیسـتم خود تـولید کننده حرارت (چشمه حرارتی) باشد. همانگونه که می‌دانیم ، وجود شیب دم...

کد انتقال حرارت پایا در حالت دو بعدی با فرترن

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 119304
 • قیمت: 59000 تومان

در این پروژه پژوهشی ابتدا معادله انتقال حرارت گسسته سازی و برای حل عددی از روش ژاکوبی بهره میبریم.

شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در یک حفره دارای موانع با دماهای مختلف با فلوئنت

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 966656
 • قیمت: 220000 200000 تومان

در این پروزه انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در یک حفره دارای موانع با دماهای مختلف شبیه سازی می شود.سیال درون حفره اب دارای نانو ذرات آ...

حل معادله انتقال حرارت یک بعدی ناپایا به روش های dufort-frankel, FTCS, Lassonen, Crnak0nocolson , Beta formulation با فرترن

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 766383
 • قیمت: 110000 100000 تومان

در این پروژه معادله انتقال حرارت یک بعدی ناپایا با شرایط مرزی که در ادامه اشاره می شود به صورت عددی در فرترن حل می گردد. که با استفاده از ر...

حل معادله انتقال حرارت دو بعدی پایا با شرایط مرزی دیریکله (دما ثابت) به روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار متلب

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 317318
 • قیمت: 80000 75000 تومان

یک صفحه دو بعدی مستطیلی با شرایط مرزی مشخص در دیواره ها داریم، دمای دیواره های بالا، چپ و راست مطابق شکل زیر صفر درجه سانتی گراد و همچنین د...

حل معادلات گرما تک بعدی بدون در نظر گرفتن منبع حرارتی در دستگاه مختصات کارتزین با متلب

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 995302
 • قیمت: 40000 تومان

معادلات دیفرانسیل اغلب از مدل کردن پدیده های فیزیکی حاصل می شوند که در اکثر رشته ها از جمله مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک، فیزیک و ...