قوانین و مقررات

1- جهت خرید هر محصول لطفا ایمیل خود و یا شماره تماس خود را برای ارسال لینک دانلود محصول برای ما وارد نمایید.

2- حتما قبل از خرید محصول به طور کامل جزئیات بسته را مطالعه فرمایید، هزینه محصول قابل برگشت نمی باشد.

3- پس از خرید محصول شماره سفارش را نزد خود نگاه دارید تا در صورت برخورد با مشکل قادر به برطرف کردن آن باشیم.


و من الله توفیق