پروژه استارتر کتابخانه با زبان جاوا (سویینگ) و دیتابیس دربی

 • برنامه نویسی
 • کد محصول: 872823
 • قیمت: 100000 85000 تومان

این پروژه با سوینگ جاوا نوشته شده و یک دسکتاپ اپلیکیشن می باشد و روی آی دی ای نت بینز شرح داده شده و دیتابیس آن نیز جاوا دربی در نظر گرفته ش...

طراحی تقسیم کننده فرکانس ورودی

 • نرم افزار
 • کد محصول: 541087
 • قیمت: 20000 15000 تومان

در این محصول ایده و نحوه طراحی مدار مقسم فرکانس (برای مثال دریافت فرکانس و انتقال نصف آن به خروجی مدار) مورد بررسی قرار می گیرد. این بسته ش...

کد آماده یک سایت ساده به زبان html5 و css

 • برنامه نویسی
 • کد محصول: 685959
 • قیمت: 20000 15000 تومان

این پروژه با html5 نوشته شده است و می تواند استارتر خوبی برای شما در درس مهندسی اینترنت باشد. در این سایت از تگ های html5 مانند article و he...

دانلود پروژه n وزیر به زبان c با روش مونت کارلو

 • برنامه نویسی
 • کد محصول: 218992
 • قیمت: 20000 15000 تومان

این پروژه با زبان سی نوشته شده است و با روش مونت کارلو مسئله n وزیر را حل میکند که مسئله هشت وزیر می تواند حالت خاصی از این پروژه باشد. شما...

دانلود سورس کد بازی سودوکو ساده به زبان سی شارپ web-formed

 • برنامه نویسی
 • کد محصول: 682731
 • قیمت: 20000 15000 تومان

شما از این برنامه می توانید به عنوان یک نمونه کاربردی برنامه نویسی به زبان سی شارپ استفاده نمایید. و از آن الهام گرفته و با مجموعه Net. آشنا...

بررسی توربلانس و نیروهای داخلی سیال در حال حرکت در داخل یک لوله صلب با آباکوس

 • آباکوس
 • کد محصول: 152993
 • قیمت: 97000 87999 تومان

محتویات بسته شبیه سازی یک مساله CFD در آباکوس محاسبه توربلانس محاسبه نیروهای داخلی سیال در حال حرکت در داخل لوله صلب

شبیه سازی فرآیند کشش عمیق ورق ناهمسانگرد و محاسبه برگشت فنری با آباکوس

 • آباکوس
 • کد محصول: 662126
 • قیمت: 100000 50000 تومان

محتویات بسته مدل سازی فرآیند کشش عمیق محاسبه تغییر ضخامت در ورق ناهمسانگرد محاسبه برگشت فنری

طراحی ابزار پرس با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 688459
 • قیمت: 35000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اسمبلی ابزار پرس به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی اواپراتور با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 800436
 • قیمت: 25000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اواپراتور به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی دستگاه آبمیوه گیری با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 878512
 • قیمت: 45000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اسمبلی دستگاه آبمیوه گیری به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

طراحی Flexible با کتیا

 • کتیا
 • کد محصول: 962413
 • قیمت: 45000 تومان

در این پروژه فایل کتیای اسمبلی Flexible به همراه تمامی جزییات آن ضمیمه شده است.

حل معادلات انتقال حرارت هدایتی پایدار یک بعدی با منبع حرارتی ثابت در دیواره به روش تفاضل محدود با متلب

 • انتقال حرارت
 • کد محصول: 751805
 • قیمت: 50000 15000 تومان

یکی از مسائل مهم قابل بررسی در هدایت حرارتی این اسـت که سیسـتم خود تـولید کننده حرارت (چشمه حرارتی) باشد. همانگونه که می‌دانیم ، وجود شیب دم...